๑۩۞ پرتوی قلب من و تو ۞۩๑

برای تا اید ماندن باید رفت.. گاهی از قلب کسی گاهی به قلب کسی!!!

آبان 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست